EMS üldkoosolek Tartus

PDFPDF

Tere

18. märtsil toimus Tartus AHHAA keskuses EMS-i üldkoosolek ja KMÜ
talvepäev. Osavõtjaid oli 45. Koosolekut juhatas Rainis Haller,
protokollis Indrek Zolk, korraldasid Raili Vilt ja Hele Kiisel.

Nagu ikka kuulati koosolekul ära presidendi aruanne, KMÜ esimehe
aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. Viimased
aruanded ka kinnitati.

Koosolekul muudeti liikmemaksu suurust. Niisiis edaspidi on liikmemaks
* 15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
* 25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.
Pensionäridele on liikmemaks vabatahtlik. Kutsume kõiki üles
liikmemaksu õigeaegselt tasuma ja täname neid, kes seda juba
on teinud! Täpsem info maksmise korra kohta:
http://www.matemaatika.eu/node/602 .

Koosolekul valiti KMÜ-le uus juhatus, mis küll suures osas langeb
kokku endise juhatusega. Sellesse kuuluvad: Hele Kiisel, Helen Kaasik,
Maaja Valter, Inna Toovis, Esta Erit, Tiiu Kaljas, Margit Nuija,
Anne Aasamets, Raili Vilt ja Urve Pärnamaa.

Tartu Ülikooli magistrandile Andre Ostrakule anti üle EMS-i
2016. aasta üliõpilaspreemia ning autor tutvustas lühidalt oma
tööd.

Jagati infot käesoleva aasta tähtsamate ürituste kohta. Muuhulgas
* 15.-17. augustil on KMÜ täiendkoolitus Valgamaal ja lähivälismaal,
* 3.-7. juulil Tallinnas on tulemas suur konverents Sampling Theory and
Applications (http://sampta2017.ee).

Pärast lõunat saime näha AHHAA keskuse matemaatikateatrit ja
tutvuda giidide juhendamisel AHHAA keskusega.

Täname kõiki osavõtjaid!

Valdis Laan