Matemaatikaõpetajate päevad

Järjekordsed matemaatikaõpetajate päevad toimuvad 11.-12. novembril Raplas.

Registreerumine Rapla Ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.ryg.edu.ee/ryg/).

Täpsem info ettekannete kohta
http://matikuteajaveeb.blogspot.com.ee/2016/10/43-matemaatikaopetajate-p...

EMS-i auhinnad

Head seltsikaaslased!

Soovin teile head uut õppeaastat!

Ühtlasi märgin, et on kätte jõudnud aeg esitada kandidaate Eesti
Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemiale ja publikatsiooniauhinnale.
Mõlema auhinna puhul on kandidaatide esitamise tähtajaks 15. september.

1) EMS-i üliõpilaspreemia on mõeldud bakalaureuseõppe üliõpilastele ja
eelkõige tulevad kõne alla bakalaureusetööd. Segaduste vältimiseks on
otsustatud võtta vaatlusele vaid eelmisel akadeemilisel aastal
valminud töid. Statuut: http://www.matemaatika.eu/EMSpreemia .

Kolmas teade XV EMP kohta

Teatame, et oma registreerimise ja ettekande esitamise soovi tähtaega on pikendatud 17.juunini. Ootame osavõtjatele ja ettekannetele lisa.

EELPÄEVAKAVA

Pühapäev, 26.juuni
12.00 – 13.00 Saabumine, majutamine
13.00 – 14.00 Lõunasöök
14.00 – 14.15 Avamine

Ettekanded:
14.15 – 15.00 Evald Übi „ Algoritm, mis juhib maailma”
15.00 - 15.30 Andi Kivinukk „Bibliomeetriast - tsiteerimine kui nakkushaigus”
16.45 – 17.00 Vaheaeg

Teine teade XV EMP kohta

XV Eesti Matemaatika päevad toimuvad Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse organiseerimisel 26.-28.juunini 2016.aastal Luhtre turismitalus (www.luhtre.ee) , Raplamaaal. Matemaatikpäevade tegevkorraldaja on TTÜ matemaatikainstituut. Luhtre turismitalu asub ca 68-70 km Tallinnast ja Pärnust ja ca 180 km Tartust.

Esimene teade XV EMP kohta

XV Eesti Matemaatika Päevad (XV EMP) toimuvad Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse organiseerimisel 26.-28.juunini 2016. aastal Luhtre turismitalus, Raplamaal. XV EMP tegevkorraldaja on TTÜ matemaatikainstituuut. Kuigi see asukoha valik on tekitanud osa kollegide seas nurinat, siis täiendaval ja avaramal asukoha valikute analüüsimisel tegevkorraldajad ei leidnus mõjusaid argumente loobumaks kergekäeliselt esmasest valikust.

Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumiskatsed matemaatikas 2016

Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumiskatsed matemaatikas:
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/sisseastumiskatsed-a...

Sisseastumistingimused:
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/vastuvotutingimused-3/

Sisseastumiskatsete 2015 a. ülesannete nägemiseks loe edasi.

Üldkoosolek 12. märtsil

Head seltsikaaslased!

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek toimub sel aastal 12. märtsil Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli ruumes, akadeemik Arnold Humala nimelises auditooriumis (U06A-229), mis paikneb TTÜ korpuse U06 aatriumi teisel korrusel.
Palun levitage seda infot kolleegide hulgas, sest kõik ei ole momendil EMS listi lugejad.

Täpsem info on veebilehel
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/
Esialgne ajakava:

11:00-11:15 registreerumine TTÜ korpuse U06 aatriumi teisel korrusel
11:15-12:55 EMS aastakoosolek akadeemik Arnold Humala nimelises auditooriumis (U06A-229)

Juhatuse koosolek 29. jaanuaril

Lugupeetud EMS-i liikmed,

29. jaanuaril toimus Tartus seltsi juhatuse koosolek. Kohal viibisid
kõik juhatuse liikmed.

Koosolekul otsustati seltsi liikmeks võtta Kuusalu Keskkooli
matemaatikaõpetaja Karin Tensing, arutati EMS-i võimalikku abi
rahvusvahelise konverentsi SampTA 2017 korraldamisel Tallinnas
ning KMÜ kajastamist seltsi põhikirjas. Tõenäoliselt üritame
seltsi põhikirja selles osas täiendada märtsis toimuval üldkoosolekul.
Moodustati ka komisjon Arnold Humala preemiale kandideeriva töö
hindamiseks. Konkursile laekus üks töö: Johann Langemetsa doktoritöö

Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek 30. septembril Tartus

Lugupeetud EMSi liikmed,

30. septembril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek,
kus osalesid Rainis Haller, Hannes Jukk, Helen Kaasik, Raul Kangro,
Hele Kiisel, Valdis Laan, Andi Kivinukk ja Indrek Zolk.

Koosolekul räägiti augustis Palamusel toimunud KMÜ suvepäevadest.
Arutati ka seda, kuidas peaks KMÜ kajastuma seltsi põhikirjas.
Leiti, et tõenäoliselt peaks selles suhtes põhikirja muutma
talvisel üldkoosolekul.

Seltsi võeti vastu kolm uut liiget: Raili Veelmaa Rakke Gümnaasiumist
ning Liivi Kõss ja Anne Almet Tallinna 32. Keskkoolist.

KMÜ suvepäevad Palamusel 17.-19.augustil

Tere!

Jälle suvi saabumas ja KMÜ suvepäevad tulekul. Kohtume sel aastal
Palamusel 17.-19.augustil. Räägime eksamitest ja tasemetöödest,
andekast lapsest, õpetaja kutse taotlemisest ja jagame kogunenud infot.
Arutame läbi matemaatika ainekava õppeprotsessi kirjelduse tööversiooni,
õpime tundma ümberpööratud klassiruumi meetodit, teeme ekskursiooni
Peipsi äärde ja suhtleme üksteisega. Ööbime Luua Metsanduskooli
õpilaskodus.

Täpsem info registreerimislehel:
https://docs.google.com/forms/d/1FHdX4_g4hIwct4dt2VSKjBzq6i-3gWVRlvU0suy...

Liida sisu